Analyse

CV  Installatie reinigen

pH aanduiding
Water kwaliteits meter

Analyse


Zuurstof in systemen leidt tot corrosie. De afbouw van zuurstof in een systeem, vindt in systemen met staal veelal plaats onder vorming van zogenoemd corrosieslib. Dit slib is in systemen vaak niet direct zichtbaar, maar kan wel problemen veroorzaken. Dit uit zich meestal door verstopping of sedimentatie (afzettingen) in het systeem.
In het verleden werd de invloed van slib vaak bepaald door het meten van (laboratorium) parameters zoals troebelheid en bezinkrest of een visuele beoordeling. Dit gaf maar een matig betrouwbaar beeld, waardoor beheerders vaak met verstoppingen of disfunctioneren van systemen werden geconfronteerd, voordat duidelijke aanwijzingen beschikbaar zijn. Sinds 2016 is een nieuwe waterkwaliteits parameter beschikbaar, MFI (Modified Fouling Index). Met behulp van deze parameter kunnen we beter het risico op verstopping in systemen voorspellen.  Een aantal jaren geleden is de methode geautomatiseerd en als een kleine, handzame en compacte meter op de markt gebracht. Dit maakt het mogelijk om de methode nu ook betaalbaar, eenvoudig en lokaal in te zetten voor andere toepassingen, waaronder gesloten systemen.Corrosieslib dat wordt gevormd in een systeem omvat veelal zeer kleine deeltjes < 10 µm. Dit resulteert in het transport van deze deeltjes in het gehele systeem inclusief de kleinste openingen en locaties, en het ophopen en afzetten op die plaatsen waar geen, weinig stroming plaatsvindt. Aangezien de deeltjes overal in het systeem worden gevormd waar zich metaal en zuurstof bevindt, is het dus ook niet lokaal in het systeem aanwezig, maar meestal door het gehele systeem gevormd en verdeeld.

Door magneet/vuilfiters toe te passen kunnen wij de kleine zwevende ijzerdeeltjes opvangen op deze manieer voorkom je schade aan de installatie.

MFI (Modified Fouling Index) meter
Vervuiling van cv-leidingen.

Rekon Installatietechniek bv  Timmerwerf 93 1969 NJ  Heemskerk  Tel: +31613006470   website cvinstallatiereinigen.nl

Cv-installatie reinigen© Privacy Policy 2020